ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเ้มาก ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 044-666-247

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก คืออะไรคะ

ตอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก มีวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลจรเข้มาก คือ“ จรเข้มากเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม สร้างคุณธรรมนำคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลัก    ธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ”


ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.