กันยายน 29 2017
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ร่วมปลูกต้นไม้ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการ”พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ เขาปลายบัด ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ต่างประโคน รองนายก อบต.จรเข้มาก นายประสิทธิ์ ลอยประโคน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโคกเมือง ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. พี่น้องประชาชน นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.จรเข้มาก นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ รองปลัด อบต. และข้าราชการและพนักงานจ้าง ของ อบต.จรเข้มาก และเข้าไปดูและสำรวจฝายแม้ว (check dam) ที่เขาปลายบัด ที่สนับสนุนโดย ธกส.ร่วมกับพี่น้องบ้านโคกเมือง เป็นเขื่อนหรือฝายขนาดเล็กชะลอน้ำกึ่งถาวรประเภทหนึ่ง ฝายแม้วเป็นชื่อเรียกโครงการตามแนวพระราชดำริ การสำรวจครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ภาคภูมิใจในการดำเนินกิจกรรมนี้และจะสนับสนุนส่งเสริมให้พื้นที่เขาปลายบัดเป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นน้ำ ลำธารและป่า

พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ร่วมปลูกต้นไม้ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการ”พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ เขาปลายบัด ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ต่างประโคน รองนายก อบต.จรเข้มาก นายประสิทธิ์ ลอยประโคน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโคกเมือง ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. พี่น้องประชาชน นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.จรเข้มาก นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ รองปลัด อบต. และข้าราชการและพนักงานจ้าง ของ อบต.จรเข้มาก และเข้าไปดูและสำรวจฝายแม้ว (check dam) ที่เขาปลายบัด ที่สนับสนุนโดย ธกส.ร่วมกับพี่น้องบ้านโคกเมือง เป็นเขื่อนหรือฝายขนาดเล็กชะลอน้ำกึ่งถาวรประเภทหนึ่ง ฝายแม้วเป็นชื่อเรียกโครงการตามแนวพระราชดำริ การสำรวจครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ภาคภูมิใจในการดำเนินกิจกรรมนี้และจะสนับสนุนส่งเสริมให้พื้นที่เขาปลายบัดเป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นน้ำ ลำธารและป่า
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ร่วมปลูกต้นไม้ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการ”พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ เขาปลายบัด ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ต่างประโคน รองนายก อบต.จรเข้มาก นายประสิทธิ์ ลอยประโคน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโคกเมือง ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. พี่น้องประชาชน นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.จรเข้มาก นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ รองปลัด อบต. และข้าราชการและพนักงานจ้าง ของ อบต.จรเข้มาก และเข้าไปดูและสำรวจฝายแม้ว (check dam) ที่เขาปลายบัด ที่สนับสนุนโดย ธกส.ร่วมกับพี่น้องบ้านโคกเมือง เป็นเขื่อนหรือฝายขนาดเล็กชะลอน้ำกึ่งถาวรประเภทหนึ่ง ฝายแม้วเป็นชื่อเรียกโครงการตามแนวพระราชดำริ การสำรวจครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ภาคภูมิใจในการดำเนินกิจกรรมนี้และจะสนับสนุนส่งเสริมให้พื้นที่เขาปลายบัดเป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นน้ำ ลำธารและป่า

ปลูกไม้พยูง_๑๗๐๙๒๙_0092 ปลูกไม้พยูง_๑๗๐๙๒๙_0098 ปลูกไม้พยูง_๑๗๐๙๒๙_0127