เมษายน 26 2019
2

ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 16

1 2

23 เมษายน 2562 นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เมตตาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬา “ประโคนชัยเกมส์” ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายพีระ พิมพ์ประสาร นายอำเภอประโคนชัย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื่้นที่อำเภอประโคนชัยทั้ง 17 แห่ง และสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย เข้าร่วมในพิธีด้วย
ในการนี้ นายไพฑูรย์ บาลโสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก และนางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ได้นำทีมคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ และกองทัพนักกีฬาตำบลจรเข้มาก เข้าร่วมในกิจกรรมงานกีฬาประโคนชัยเกมส์ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้ความสำคัญกับการกีฬาและการออกกำลังกาย และเพื่อความมีสุขพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อความสุขของเราชาวอำเภอประโคนชัยสืบต่อไปครับ