เมษายน 26 2019
IMG_1612

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

IMG_1612 10

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านบัว รพ.สต.บ้านจรเข้มาก รพ.สต.บ้านโคกเมือง ฝ่ายปกครอง อปพร. ส.อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ และเปิดจุดบริการประชาชนช่วง ๗ วันอันตราย( ๑๑-๑๗ เม.ย.๖๒) โปรดใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ด้วยความปรารถนาดี“ขับรถปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”