มิถุนายน 13 2019
S__3842051

ซ้อมแผนดับเพลิง

13 มิถุนายน 2562 ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ร่วมซ้อมแผนดับเพลิง กับทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบุรีรัมย์และเทศบาลประโคนชัย

S__3842077 S__3842080 S__3842051