มิถุนายน 14 2019
IMG_20190614_134134

”ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน “

14 มิถุนายน 2562 ขุนอาสา 232 ร.23 พัน 4 นำโดยร้อยโทอนุกูล นนทะดี และคณะ อบรมให้ความรู้”ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน “ นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก กล่าวต้อนรับและเปิดการจัดกิจกรรม มีผู้ร่วมอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยประชาชนตำบลจรเข้มาก นายมานพ ต่างประโคน กำนันตำบลจรเข้มาก /นายบุญหา เพ็งเพราะ ประธานสภาฯ /นายพิเชษฐ์ ต่างประโคน รองนายก /นายจำลอง จุดโต รองนายก /นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.พร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง นายธีระ วาลีประโคน ผอ.รพ.สต.บ้านโคกเมือง/ นายทวีศักดิ์ ซ่อมประโคน ผอ.รพ.บ้านจรเข้มาก ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. /ข้าราชการ และกม.เป็นต้น

IMG_20190614_144731 IMG_20190614_134134