มิถุนายน 22 2019
7

“ค่ายพุทธบุตร”

20-21 มิถุนายน 2562 นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากเป็นประธานในการอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 6 โรงเรียนในตำบลจรเข้มาก ณ วัดป่าโคกเครือ ตำบลจรเข้มาก

7 S__4341797