ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านโคกเครือ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านโคกเครือ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 2.13MB)