โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ขอบคุณนายพีระ พิมพ์ประสาน นายอำเภอประโคนชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลจรเข้มาก ให้กับผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและพี่น้องประชาชน ณ บ้านกระสัง หมู่ที่ 4 เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่น ส่วราชการและพี่น้องประชาชน

S__25174038 S__25174040