”จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

9 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากร่วมกับ นพค.52 สภ.บ้านบัว ส่วนราชการ นักเรียน ส.อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชน ดำเนินการปลูกต้นไม้โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ”จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์บ้านบุ หมู่ที่ 17 ตำบลจรเข้มาก

จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ_๑๙๐๗๐๙_0132_0 จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ_๑๙๐๗๐๙_0127 จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ_๑๙๐๗๐๙_0096