กรกฎาคม 19 2019
11

ถวายเทียนพรรษา

16 กรกฎาคม 2562 นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มากพร้อมด้วยผู้นำฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านหนองร้าน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และพี่น้องประชาชน ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จัดแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ไปถวายเทียนที่วัดลำดวนวนารามและทุกวัด/สำนักสงฆ์ในตำบลจรเข้มาก

11 3