กรกฎาคม 19 2019
IMG_20190712_112221

“แผนพัฒนาหมู่บ้าน”

12 กรกฎาคม 2562 อบต.จรเข้มากจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาแผนพัฒนาหมู่บ้าน เในการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนตำบลจรเข้มาก เพื่อให้ “คณะกรรมการหมู่บ้าน” หรือ กม. เป็นองค์กรหลักทำหน้าที่บูรณาการจัดทำ “แผนพัฒนาหมู่บ้าน”

IMG_20190712_112221 IMG_20190712_112446 S__5799942