สิงหาคม 27 2019
98941

ซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางการสัญจร

23 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ บาลโสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจตรวจสอบและซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางการสัญจรในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิภาพการเดินทาง ของประชาชนให้เกิดความปลอดภัยสวัสดีในทุก ๆ การเดินทาง

98941 98942