สิงหาคม 27 2019
7

ธนาคารน้ำใต้ดิน

26 สิงหาคม 2562 คุณคุณพาพัช ศรีชนะ เจ้าของธนาคารน้ำใต้ดินและ 239 โฮมเสตย์บ้านโคกเมือง ได้มาบรรยายเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินให้สภา อบต.จรเข้มากและผู้นำชุมชนได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ขณะนี้ในตำบลจรเข้มากดำเนินการแล้วกว่า 100 บ่อ และจะขยายผลต่อให้หมู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่ในพื้นที่ต่อไป

7