สิงหาคม 27 2019
IMG_20190816_100646

โครงการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทย

16 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทย ให้กลุ่มสมาชิกโฮมสเตย์ในพื้นที่ตำบลจรเข้มาก โดยการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับการให้บริการ เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

IMG_20190816_100646