ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาศที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2562)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2562)

Download (PDF, 1.8MB)