ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาศที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2561)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561)

Download (PDF, 1.83MB)