พัฒนาศักยภาพฯ กองทุน สปสช.

19 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน สปสช. นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถคือคุณนงนุช หลอมประโคน พยาบาลวิชาชีพ ทต.ประโคนชัย นายมนัสกิตต์ ลีประโคน ผช.สาธารณสุขอำเภอประโคนชัย นางราตรี วาลีประโคน พยาบาลวิชาชีพ ขอบคุณคณะกรรมการกองทุน สปสช.อบต.จรเข้มากและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนIMG_20190919_100234 IMG_20190919_105109