มอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ

12 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มากเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจรเข้มาก รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562และเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนทุกหน่วยงาน

12962 มอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ_๑๙๐๙๑๖_0097 12962 มอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ_๑๙๐๙๑๖_0043