รับคณะเทศบาลตำบลบ้านแก้ง

23 กันยายน 2562 นายไพูฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก กล่าวต้อนรับและไเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนคือเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มาศึกษาดูงาน พร้อมนางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบตจรเข้มาก บรรยาย เรื่อง การบริหารงานของ อบต.และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จรเข้มาก เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนดินแดนอารยธรรมขอมและผู้ร่วมต้อนรับ

IMG_20190923_140021 IMG_20190923_145850