ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ

25 กันยายน 2562 ชมรมผู้สูงอายุตำบลจรเข้มาก ได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นำโดยคุณน้ำฝน ปลัด อบต.สวายจีก หญิงแกร่ง สวยเท่เสมอ วันนี้เรานุ่งผ้าซิ่นบ้านโคกเมือง ผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้านท่องเที่ยว เพราะบุรีรัมย์เป็นเมืองปราสาทสองยุค เราคงเป็นคนยุคโบราณ จึงชอบใส่ผ้าซิ่นไปทำงาน เราสองตำบลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เราจะพัฒนาชมรมผู้สูงอายุของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความสุข…ขอบคุณทุกฝ่ายเตรียมข้อมูล สถานที่ การต้อนรับ …เราเป็นคนบุรีรัมย์ สายเลือดเดียวกัน ….

19 16