ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2563

Download (PDF, 1.94MB)