ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานจ้าง และตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ