ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (กองคลัง) และตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุข) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1250