ตุลาคม 30 2019
IMG_20191002_155034

กิจกรรม 5 ส และปรับแต่งภูมิทัศน์รอบบริเวณสำนักงาน

2 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มากร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมทำ 5 ส และปรับแต่งภูมิทัศน์ให้น่าอยู่

IMG_20191002_155034