ตุลาคม 30 2019
9ต.ค.ประชุมพนักงาน_๑๙๑๐๑๖_0038

ประชุมมอบนโยบายในการปฎิบัติราชการของปีงบประมาณ 2563

9 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก พร้อมด้วยนายจำลอง จุดโต รองนายก อบต.จรเข้มาก และนางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.จรเข้มาก ประชุมมอบนโยบายในการปฎิบัติราชการของปีงบประมาณ 2563 และสรุปวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขอพวกเราทำงานด้วยใจที่เป็นหนึ่งเดียว..

9ต.ค.ประชุมพนักงาน_๑๙๑๐๑๖_0038 9ต.ค.ประชุมพนักงาน_๑๙๑๐๑๖_0065