ตุลาคม 30 2019
1

ประชุมหารือการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562

29 ตุลาคม 2562 จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรีมย์ ร่วมกับอำเภอประโคนชัย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ได้ประชุมหารือการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง”บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ณ บารายเมืองต่ำ มีกิจกรรมงานแสง สี เสียง การบวงสรวง การแห่กระทงและการประกวดกระทง พร้อมประกวดธิดานาคี ศรีเมืองต่ำ ชม ชิมช็อปตลาดโบราณ และสินค้า OTOP ฯลฯ มีนายศักรินทร์ คูณประโคน ปลัดอาวุโส เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนางแสงเพชร ลำโธสง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์สำนักวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะ/นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มากและคณะ /นางปราณีต เปี่ยมรัตน์จำรูญ สาธารณสุขอำเภอประโคนชัย /นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย /นายภานุวัฒน์ฯ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง /นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.จรเข้มาก/นางสาวปิยะพัชร ศรีขนะ รองปลัด อบต.จรเข้มาก/พ.ต.ท.ภูษิตฯ สภ.บ้านบัว/ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ/นายปิยะพล วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม/ครูจากโรงเรียนเมืองตลุงฯ/ครูจากโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์/นางสาวน้ำพราว ปานะโปย ครูกศน./นายธีระ วาลีประโคน ผอ.รพ.สต.บ้านโคกเมือง/นายทวีศักดิ์ ซ่อมประโคน ผอ.รพ.สต.บ้านจรเข้มาก/ส.อบต./กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช. แพทย์ สารวัตร หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ อบต.จรเข้มากและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอบคุณทุกท่านด้วยใจที่ร่วมสืบสานงานประเพณีที่ดีงามของไทยต่อไป

1 22