ตุลาคม 30 2019
1

รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ บาลโสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคลหรือกลุ่มบุคคลประจำปี 2562 จากนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

1 3