พฤศจิกายน 26 2019
IMG_20191113_094348

ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

13 พ.ย.62 อบต.จรเข้มาก รับการปฎิบัตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562

IMG_20191113_094348 IMG_20191113_094410