ธันวาคม 29 2019
2

“ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย”

28 ธันวาคม 2562 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายศักรินทร์ คูณประโคน ปลัดอาวุโสอำเภอประโคนชัย (รักษาราชการแทนนายอำเภอประโคนชัย)ส่วนราชการ อปท. ฝ่ายปกครอง และพี่น้องชาวอำเภอประโคนชัย ..อบต.จรเข้มาก นำโดยนายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต. นายจำลองจุดโต รองนายก นายพิเชษฐ์ ต่างประโคน รองนายก นายบุญหา เพ็งเพราะ ประธานสภา นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต. นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ รองปลัด อบต. ส.อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสินค้า Otopและพี่น้องบ้านกระสัง (รำตรด) ร่วมงานครั้งนี้อย่างมีความสุข สามัคคีพร้อมเพรียงกัน

25146935669359

52