แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

GDE Error: Requested URL is invalid