มกราคม 09 2020
82125445_2942526282475006_7999512387075964928_o

“พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ”

วันที่ 7 มกราคม 2563 อบต.จรเข้มาก จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีนายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก เป็นประธานในพิธีและนางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.จรเข้มาก เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้ที่เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก ครูศูนย์พัฒนาเด็ก ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างและผู้แทนประชาชนทั้ง 18 หมู่บ้าน ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความจงรักภักดี

82125445_2942526282475006_7999512387075964928_o81965333_2942546515806316_6989605966211710976_o82108087_2942546949139606_7133674210295021568_o81941100_2942546539139647_5580871746984083456_o8149488_2168849030088637_1284432750375337984_n81536124_2942547132472921_4315275232815349760_o