มกราคม 13 2020
9มค63 กิจกรรมวันเด็ก_๒๐๐๑๑๓_0407

”เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

อบต.จรเข้มาก จัดงานวันเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดทั้ง 2 แห่ง มีนายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก และนางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.จรเข้มาก กล่าววัตถุประสงค์และมอบโอวาททั้งเด็กและผู้ปกครอง ในการดูแลให้เด็กในวันนี้ เป็นคนดีและพัฒนาประเทศให้เจริญต่อไป…ปีนี้มีคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ”เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” เด็กนั่งเก้าอี้นายกกับปลัด หนูอยากเป็นนายกกับปลัด..จุดประกายความฝันให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีข อบคุณเผู้ใหญ่ใจดีและพี่ๆน้องๆ อบต.จรเข้มากที่เตรียมสถานที่ อาหารและสิ่งของให้เด็กๆ ได้รับของและอาหารอย่างอิ่มอก อิ่มใจ และอิ่มบุญ

9มค63 กิจกรรมวันเด็ก_๒๐๐๑๑๓_04079มค63 กิจกรรมวันเด็ก_๒๐๐๑๑๓_0169