แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 253

https://drive.google.com/open?id=1abdc_pIpw94WeLdxD7SnC1agS2xJqCAL