การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลจรเข้มาก

15 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลจรเข้มาก พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

2