มกราคม 23 2020
2

ประชุมคณะกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลจรเข้มาก

21 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลจรเข้มาก เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2562 และวางกรอบแนวทางและแผนการดำเนินงานในปี 2563

222