มกราคม 23 2020
1

แนวทางการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

https://drive.google.com/open?id=1orjHWbgrENvhS6O0WPmHG5mY39Tnq9Uz

 

1234567