มกราคม 27 2020
7

ประชุมสรุปงาน และการจัดทำสื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงาน

24 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มากพร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.ได้ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการและพนักงานจ้าง ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสื่อทุกกอง เพื่อให้เข่้าใจในแนวทางการการสรุปงานเป็นPower Point เพื่อนำเสนอ การนำภาพกิจกรรมเสนอให้เป็นปัจจุบัน ตามรูปแบบที่กำหนด การติดตามงานที่ดำเนินการแล้ว เป็นต้น

7

135