กุมภาพันธ์ 15 2020
1

“ผันน้ำลำปะเทีย”

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผวจ.บุรีรัมย์.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยกระบวนการพัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ำชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ซึ่งองค์การบริการส่วนตำบลจรเข้มากนำโดยนายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก นายจำลอง จุดโต รองนายก อบต. นำเสนอการบริหารจัดการน้ำ จุดผันน้ำจากลำปะเทียมายังพื้นที่ตำบลจรเข้มาก ซึ่งเป็นต้นน้ำของอำเภอประโคนชัยและพื้นที่ข้างเคียง

14