หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

2

เรียนเชิญบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์แอด @มหาดไทย

เรียนเชิญบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ข้าราชการ […]