องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ"อำเภอประโคนชัย จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [12 พฤษภาคม 2565]
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) [10 พฤษภาคม 2565]
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก [10 พฤษภาคม 2565]
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงานอนามัยที่ 9 นครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ [22 เมษายน 2565]
ภาพบรรยากาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 22 -31 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก [1 เมษายน 2565]
พิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ศพด.บ้านจรเข้มาก [31 มีนาคม 2565]
พิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ศพด.บ้านโคกเมือง [30 มีนาคม 2565]
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ ตามแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BC(Bio-Circular Green Economy Model) [30 มีนาคม 2565]
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ในสถานการณืโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [28 มีนาคม 2565]
พิธีบวงสรวงปราสาทเมืองต่ำ 25 มีนาคม 2565 [25 มีนาคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 151 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16