ชื่อเรื่อง : กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : voksY2VThu111633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้