messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
info ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service คลิกที่รูปภาพ เข้าสู่ระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม One Stop Service องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

คู่มือการใช้งาน E-Service สำหรับประชาชน