องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติ sitemap
วันนี้ 358
สัปดาห์นี้3,598
เดือนนี้18,403
ปีนี้220,836
ทั้งหมด419,588

desktop_mac VDO Presentation
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประชาสัมพันธ์ ภาวะลองโควิด "Long Covid" อาการหลงเหลือหลังจากหายโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้ารับการทวนสอบในกิจกรรมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว...
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมธนาคารน้ำใต้ดิน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย มอบเวชภัณฑ์ยาให้กับวิสาหกิจชุมชนตำบลจรเข้มาก
กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือปรับปรุงบ้านพักอาศัย นางคะน้อย ปะลุวันรัมย์ เลขที่ 188 ม.1 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มากและบ้านโคกเมือง
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ครั้งที่ 2/ 2565
โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการฝึกอบรมหนูน้อยป้องกันภัย ประจำปี 2565
 
share FACEBOOK
Facebook
FACEBOOK
Facebook

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
สายตรงผู้บริหาร
สายตรง
ผู้บริหาร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
18/08/2565
18/08/2565
ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
กศ.
17/08/2565
18/08/2565
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
กศ.
18/08/2565
18/08/2565
การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
17/08/2565
18/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 12
กพส.
18/08/2565
18/08/2565
แจ้งเรื่องหลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) รุ่นที่ 5-8
กยผ.
17/08/2565
18/08/2565
งานแถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ