messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจรเข้มาก หมู่ที่ 11 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายนางระกา ถึง หนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการ ปรับรุง ต่อเติม องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566 ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านบุ หมู่ที่ 17 ตำบลจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านบุ หมู่ที่ 17 สายศาลาประชาคม ถึง นายทศพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านโคกธาตุ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านโคกธาตุ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บร.ถ.78-106 สายนานายสมจิตร - หนองพลวง หมู่ที่ 15 บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างเหมาจัดทำและตกแต่งรถขบวนแห่ข้าวมะลิหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามโครงการจัดงานเทศกาล ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านบัว หมู่ที่ 16 สายหน้าโรงเรียนบ้านบัว ตำบลจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็๋กเล็กบ้นจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดบ้านจรเข้มาก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายธีระ ถึง บ้านนายดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 15 สายนายสาคร เอ็มอาบ - นายสวอง กล้าหาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 จำนวน 3 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านจรเข้มาก หมู่ที่ 1 สายนางสมบูรณ์ - นายประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านบุ หมู่ที่ 17 สายศาลาประจำหมู่บ้าน-นายสนม หมั่นตลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านบุ หมู่ที่ 5 สายบ้านนายบัญลือ-นางลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed จ้างทำอาหารกลางวันประจำภาครียนที่ 1/2565 สำหับเด๋กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 12 ตำบลจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านจรเข้มาก หมู่ที่ 11 ช่วงศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 180
rss_feed ซื้อชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 215
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 216
rss_feed จ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed จ้างเหมาจัดทำรถขบวนแห่ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 209
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 315
rss_feed จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 291
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 304
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 348
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 327
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 364
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 321
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัว หมู่ที่ 16 ตำบลจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 352
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอาหงวน หมู่ที่ 13 ตำบลจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 351
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 12 ตำบลจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 342
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจรเข้มาก หมู่ที่ 11 ตำบลจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 341
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้าน หมู่ที่ 10 ตำบลจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 333
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 334
1 - 50 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2